Stop Bullying | Escape Room Portàtil contra l'Assetjament infantil

Una proposta Divertida i Rigorosa per lluitar contra el Bullyng al teu centre educatiu.

Escape Room Portátil centres educatius

Stop Bullying és un Escape Room portàtil per a centres educatius, on els alumnes aprendran a lluitar contra l'assetjament infantil d'una manera original i divertida . Adaptem la dificultat de les proves a l'edat dels alumnes, i als més grans també els introduïm el concepte de Ciberbullying.

Mitjançant el joc en equip conscienciem a nens i nenes de la importància d'eradicar l'assetjament infantil.

Equips de 6 a 9 nens /es

Equips de
6 a 9 nens / es

Minuts de joc

Minuts de joc

Edat mínima 8 anys

Edat mínima recomanada

Dinamitzadors qualificats

Dinamitzadors qualificats

Castellà / Català / Anglès

Castellà /
Català / Anglès

Portàtil: juga al teu centre

Portàtil:
juga al teu centre

45 minuts de muntatge

45 minuts
de muntatge

Espai mínim: 4x5 metres

Espai mínim:
4x5 metres

Funcionament en 4 passos

Escape Room Centres Educatius

1. Preparació

Arribarem amb suficient antelació per preparar tots els materials de l'Escape Room. Només necessitarem un espai prou ampli, com ara el gimnàs o una aula buida.

Escape Room Portàtil Educació

2. Contextualització

Abans de començar l'Escape Room, farem una breu explicació a tot el grup classe per entendre el context, la situació d'assetjament que esta patint el protagonista de la historia i els objectius de l'activitat.

Escape Room portátil nens i nenes

3. Activitat

Dividirem el grup classe en grups petits que entraran a l'Escape Room cada 30 minuts. Quan hagueu entrat, us guiarem durant tot el joc fins que aconseguiu l'objectiu.

Escape Rooms Escoles

4. Reflexió i consolidació

Després de realitzar l'activitat, us facilitarem una guia docent amb unitats didàctiques per a seguir treballant pausadament les proves de l'Escape Room a l'aula.

Una Història de Respecte

La millor manera d'aprendre és jugant.

Aprenem

Stop Bullying Escape Room, és una proposta de Gamificació de l'aprenentatge rigorosa.

PDA

Stop Bullying Escape Room és una activitat divertida, original i rigorosa, que compta amb el Certificat PDA Bullying de bones pràctiques en prevenció davant l'assetjament entre iguals

més informació

Els punts clau que treballem són:

  • Identificació de situacions de Bullying.
  • Identificació dels diferents actors.
  • Pautes d'actuació contra el Bullying.
  • Introducció al CiberBullying.


A més de sensibilitzar i adquirir els coneixements d'una forma natural, els nens i les nenes desenvoluparan les competències educatives de les següents maneres:

  • Lingüística i audiovisual: creem un espai perqupè el grup conversi, s'expressi i s'escolti.
  • Aprendre a aprendre: a partir del joc aprendrem una situació real del nostre entorn pròxim.
  • Autonomia i iniciativa: amb els grups reduïts fem que els alumnes prenguin decisions creatives i assumeixin riscos dintre d'un alt grau de control emocional.
  • Interacció amb el món: respecte pel material i la salut col·lectiva.
  • Social i ciutadana: afrontem la convivència i els conflictes emprant judici ètic.

CONFIEN EN NOSALTRES

Ajuntament Rubí
Fedac
Flan sin nata
Cruz Roja
FC Barcelona
Olivera
Paidos
PDA Bullying
Pi Xandri
Sant Joan de Déu
Virolai
Pi gros
Gerbert